Saxum 2003

Fel

Ephemeris for Joomla v2.1 holland nyelvi fájl

Ephemeris for Joomla v2.1 holland nyelvi fájl
Fájlméret:
1.44 kB
Verzió:
2.1
Licenc:
Szerző:
Email:
leeuwenlicht[kukac]gmail[pont]com
Dátum:
2012. október 14
 

Licenc egyezmény

GNU General Public License (GPL)

3. változat, 2007. június 29.

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.

A jelen licencdokumentumot bárki szabadon lemásolhatja és a pontos másolatait terjesztheti, de a módosítása tilos.

Eloszó

A GNU GPL egy szabad, „copyleft” típusú [a szerzoi jog egy részét fenntartó, más részérol lemondó] licenc szoftverekhez és más munkákhoz.

 

A legtöbb szoftver licencei azzal a szándékkal készültek, hogy minél kevesebb lehetoséget adjanak a szoftver megváltoztatására és terjesztésére. Ezzel szemben a GNU GPL célja, hogy garantálja a szabad szoftver másolásának és terjesztésének szabadságát, ezáltal biztosítva a szoftver szabad felhasználhatóságát minden felhasználó számára. A GPL szabályai vonatkoznak a Free Software Foundation legtöbb szoftverére, illetve minden olyan programra, melynek szerzoje úgy dönt, hogy ezt használja a szerzoi jog megjelölésekor. (A Free Software Foundation egyes szoftvereire a GNU LGPL érvényes.) Bárki használhatja a programjaiban a GPL-t a szerzoi jogi megjegyzésnél.

 

A szabad szoftver megjelölés nem azt jelenti, hogy a szoftvernek nem lehet ára. A GPL licencek célja, hogy garantálja a szabad szoftver másolatainak szabad terjesztését (és e szolgáltatásért akár díj felszámítását), a forráskód elérhetoségét, hogy bárki szabadon módosíthassa a szoftvert, vagy felhasználhassa a részeit új szabad programokban; és hogy mások megismerhessék ezt a lehetoséget.

A szerzo jogainak védelmében korlátozásokat kell hozni, amelyek megtiltják, hogy bárki megtagadhassa ezeket a jogokat másoktól, vagy bárki mást ezekrol való lemondásra kényszerítsen.
Ezek a megszorítások bizonyos felelosségeket jelentenek azok számára, akik a szoftver másolatait terjesztik vagy módosítják.

Ha valaki például ilyen program másolatait terjeszti, akár ingyen vagy bizonyos összeg fejében, a szoftverre vonatkozó minden jogot tovább kell adnia a fogadó feleknek. Biztosítani kell továbbá, hogy megkapják vagy legalábbis megkaphassák a forráskódot is, valamint jelen dokumentumban lévo a licencfeltételeket is el kell juttatni hozzájuk, hogy tisztában legyenek a jogaikkal.

A GNU GPL-t használó fejlesztok két lépésben védik az Ön jogait:

(1) a szoftver szerzoi jogainak védelmével és

(2) a jelen licenc biztosításával, amely jogalapot biztosít a szoftver másolására, terjesztésére és/vagy módosítására.

Az egyes fejlesztok és szerzok védelmében a GPL világosan kimondja, hogy az általa licencelt szabad szoftverre nincs jótállás. A GPL – a felhasználók és a szerzok érdekében egyaránt – megköveteli, hogy a módosított verziókon a változások meg legyenek jelölve, hogy az esetleges problémákat ne róhassák fel – tévesen – a korábbi változatot készítonek.

 

Egyes eszközök úgy készültek, hogy ne tegyék lehetové a felhasználóknak a bennük található szoftver módosított változatainak telepítését vagy futtatását, miközben a gyártó képes erre. Ez alapjaiban nem fér össze azon célunkkal, hogy védjük a felhasználóknak a szoftver módosítására vonatkozó szabadságát. Az ilyen visszaélések legkövetkezetesebb módon az egyének által használható termékeknél fordulnak elo, ahol ez a legelfogadhatatlanabb. Éppen ezért a GPL jelen verzióját kifejezetten úgy készítettük, hogy tiltsa az ilyen termékek gyakorlatát. Amennyiben lényeges mértékben más területeken is elofordulnak hasonló problémák, úgy készen állunk, hogy ezt a rendelkezést kiterjesszük a GPL jövobeni verzióiban azokra a területekre is, hogy védjük a felhasználók szabadságát.

Végül, a szabad szoftver létét állandóan fenyegetik a szoftverszabadalmak. Az államoknak általában nem szabadna engedniük, hogy szabadalmakat jegyezhessenek be az általános célú számítógépekhez való szoftverek fejlesztésének és használatának korlátozására, azonban azokban az országokban, ahol lehetoség van az ilyen szabadalmak bejegyzésére, el szeretnénk kerülni a valós veszélyt a szabad programok oly módon történo átalakításának, hogy saját szellemi tulajdont képezzenek belole. Ennek megelozéséhez a jelen GPL rögzíti, hogy szabadalmak nem használhatók a program nem szabaddá tételére.

A másolásra, terjesztésre, módosításra vonatkozó pontos szabályok és feltételek:

FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

0. Meghatározások

A "jelen Licenc" a GNU General Public License 3. változatát jelenti.

"Szerzoi jog" alatt értünk minden, a szerzoi joghoz hasonló törvényt, amely vonatkozhat másfajta munkákra, például félvezetok maszkjaira is.

"Program" minden olyan, szerzoi joggal védheto munka, amely a jelen Licenccel kerül licencelésre. Minden licencet kapóra úgy hivatkozunk, hogy "Ön". A "licencet kapók" és a "fogadók" lehetnek egyének és szervezetek egyaránt.

Egy adott munka "módosítása" azt jelenti, hogy egy változatlan példány készítése helyett egy részét vagy egészét lemásolják vagy adaptálják oly módon, amihez szerzoi jogi engedély szükséges. Az eredményül kapott munka a korábbi munka "módosított változata", vagy olyan munka, amelyik a korábbi munkán "alapul".

A "Lefedett munka" vagy a nem módosított Programot jelenti, vagy a Programon alapuló munkát.

Egy munka "terjesztése" olyan cselekvést jelent, amely engedély hiányában közvetlenül vagy másodlagosan felelossé tenne az alkalmazható szerzoi jogi törvények megsértéséért, kivéve közülük a számítógépen történo végrehajtást vagy egy magánpéldány módosítását. Terjesztés tehát a másolás, a szétosztás (módosítással vagy anélkül), a közzététel és egyes országokban még további tevékenységek is.

Egy munka "továbbadása" bármilyen olyan fajta terjesztést jelent, amelynek eredményeképp más felek példányokat állíthatnak elo vagy kaphatnak. Egy felhasználóval való kapcsolat egy számítógép-hálózaton keresztül, példány átvitele nélkül, nem számít továbbadásnak.

Egy interaktív felhasználói felületen akkor jelenik meg "Megfelelo jogi figyelmeztetés", ha kényelmesen és szembetunoen

(1) megjeleníti a megfelelo szerzoi jogi figyelmeztetést és

(2) tudatosítja a felhasználóban, hogy nincs jótállás a munkára vonatkozóan (kivéve a biztosított jótállás mértékében),

hogy a licencet kapók csak a jelen Licenc keretében adhatják tovább a munkát, valamint azt, hogy milyen módon tekintheto meg a jelen Licenc. Ha a felületen megjelenik felhasználói parancsok vagy lehetoségek listája, például egy menü, akkor a lista egy szembetuno eleme megfelel ennek a feltételnek.

1. Forráskód

Egy munka "forráskódja" a munka módosításhoz használt elonyben részesített formátum. A "tárgykód" a munka bármilyen, nem forráskódú formátuma.

A "Szabványos felület" vagy egy elismert szabványtestület által meghatározott hivatalos, szabványos felület, vagy egy adott programozási nyelv felületei esetén az adott nyelven dolgozó fejlesztok által széles körben használt felület.

Egy végrehajtható munka "Rendszerkönyvtára" lehet bármi, kivéve a munka egészét, ami

(a) szerepel a Fo komponens csomagolásának szokásos formájában, de amelyik nem az adott Fo komponens része és

(b) kizárólag azt a célt szolgálja, hogy lehetové tegye az adott Fo komponens használatát, vagy egy Szabványos felületet valósítson meg, amely megvalósítás nyilvánosan elérheto mindenki számára, forráskód formátumban.

A "Fo komponens" ebben a szövegkörnyezetben a végrehajtható munka futtatásához használt operációs rendszer (ha van ilyen), a munka létrehozásához használt fordító, vagy a futtatásához használt tárgykód-értelmezo egy fo, lényegi komponensét (kernel, ablakkezelo rendszer és hasonlók) jelenti.

Egy tárgykód formátumú munka "Vonatkozó forrása" az összes olyan forráskódot jelenti, amelyre szükség van a tárgykód eloállításához, telepítéséhez, (végrehajtható munka esetén) a tárgykód futtatásához és a munka módosításához, beleértve az ilyen tevékenységeket vezérlo parancsfájlokat is. Nem tartalmazza azonban a munka Rendszerkönyvtárait, az általános célú eszközöket, vagy az általánosan elérheto szabad programokat, amelyeket nem módosított állapotban használnak e tevékenységek elvégzésére és amelyek nem képezik részét a munkának. Például a Vonatkozó forrás magában foglalja a munka forráskódfájljaihoz társított felületdefiníciós fájlokat, valamint az olyan megosztott programkönyvtárak és dinamikusan kapcsolt alprogramok forráskódját, amelyeket a munka kifejezetten igényel, például a bizalmas adatkommunikációhoz, vagy az alprogramok és a munka egyéb részei közötti folyamatvezérléshez.

A Vonatkozó forrásnak nem kell semmi olyat tartalmaznia, amit a felhasználók automatikusan újra elo tudnak állítani a Vonatkozó forrás egyéb részeibol.

A Vonatkozó forrás egy forráskód formátumú munka esetében a munka maga.

2. Alapveto jogosultságok

A jelen Licenc keretében megadott minden jog a Program szerzoi jogának érvényességi idejére szól, és visszavonhatatlan, feltéve, hogy a leírt feltételek teljesülnek. A jelen Licenc kifejezetten kijelenti, hogy Ön korlátlanul jogosult futtatni a nem módosított Programot. A Lefedett munka futtatásából származó kimenetre csak akkor vonatkozik a jelen Licenc, ha a kimenet tartalmában szintén Lefedett munkát képvisel. A jelen Licenc elismeri az Ön jogait a szerzoi jogi törvény által biztosított a szabad felhasználásra vagy azzal egyenértéku tevékenységre.

Ön korlátozás nélkül készíthet, futtathat és terjeszthet Lefedett munkákat, amelyet nem ad tovább, feltéve, hogy az Ön licence egyébként érvényben marad. Ön továbbadhat Lefedett munkákat másoknak azzal az egyetlen céllal, hogy módosításokat készítsenek kizárólag az Ön számára, vagy az Ön számára megteremtsék e munka futtatásának feltételeit, feltéve, hogy betartja a jelen Licenc feltételeit arra vonatkozóan, hogy továbbít minden anyagot, amelynek a szerzoi jogait nem Ön szabályozza. Azok, akik így eloállítanak vagy futtatnak Lefedett munkákat, azt kizárólag az Ön nevében, az Ön irányítása és felügyelete alatt tehetik, olyan feltételekkel, ami megtiltja számukra példányok készítését az Ön szerzoi joggal védett anyagairól az Önnel való kapcsolaton kívül.

Bármilyen más körülmények között a továbbadás kizárólag az alábbiakban leírt módon történhet. A továbblicencelés nem engedélyezett; a 10. szakasz feleslegessé teszi.

3. A felhasználók törvényes jogainak védelme a megkerülésellenes törvénytol

Semmilyen Lefedett munka nem tekintheto hatékony muszaki megoldás részének semmilyen, az 1996. december 20-án elfogadott WIPO szerzoi jogi egyezmény 11. cikkelyének követelményét kielégíto, alkalmazható jogszabály szerint, vagy más hasonló, az ilyen intézkedések megkerülését tiltó vagy korlátozó jogszabály szerint.

 

Egy Lefedett munka továbbadásakor Ön lemond minden jogáról, amellyel megtilthatná a muszaki megoldások megkerülését olyan mértékben, amennyiben az ilyen megkerülést befolyásolja a jelen Licencben a Lefedett munkára vonatkozóan megadott jogok gyakorlása, és lemond minden szándékáról, hogy módosítsa a munkát vagy korlátozza annak muködését annak érdekében, hogy kikényszerítse a munka felhasználóit illetoen az Ön vagy harmadik feleknek a muszaki megoldások megkerülésére vonatkozó jogait.

4. Pontosan megegyezo példányok továbbadása

A Program változatlan forráskódja továbbadható abban a formában, amelyben megkapta, bármilyen adathordozón, feltéve, hogy minden egyes példányon pontosan szerepel a megfelelo szerzoi jogi megjegyzés; érintetlenül kell hagyni minden figyelmeztetést, amely arról szól, hogy a kódra a jelen Licenc és a 7. szakaszban található nem engedélyezo feltételek vonatkoznak; érintetlenül kell hagyni a garancia teljes hiányára utaló szöveget; valamint a jelen licencdokumentumot is el kell juttatni mindazokhoz, akik a Programot kapják.

Bármekkora díj felszámítható a másolat fizikai továbbadása fejében (de nem kötelezo), illetve díjazás fejében a Programhoz támogatás vagy garanciális védelem is biztosítható.

5. Módosított forrású változatok továbbítása

Továbbíthatja a Programon alapuló munkákat, vagy a Programból létrehozásukhoz szükséges módosításokat forráskód formájában a 4. szakasz rendelkezéseinek megfeleloen, amennyiben az alábbi feltételeket is teljesíti:

a) A munkának szembetuno figyelmeztetést kell tartalmaznia arról, hogy módosított, és a módosítás dátumáról.

b) A munkának jól látható figyelmeztetést kell tartalmaznia arról, hogy a jelen Licenc és a 7. szakaszban található feltételek vonatkoznak rá. Ez a követelmény módosítja a 4. szakasz „érintetlenül kell hagyni minden figyelmeztetést” követelményét.

c) A teljes munkát egészében a jelen Licenccel kell licencelni mindenki számára, aki akár csak egy példány birtokába is juthat. A jelen Licenc – és a 7. szakasz összes alkalmazható további feltétele – tehát érvényes lesz a munka egészére és összes részére, függetlenül attól, hogyan csomagolják. A jelen Licenc nem ad engedélyt a munka bármilyen egyéb módon történo licencelésére, de nem érvényteleníti az ilyen engedélyt, ha azt külön kapta.

d) Ha a munkának vannak interaktív felhasználói felületei, akkor mindegyiken meg kell jeleníteni a Megfelelo jogi figyelmeztetést; ha azonban a Programban vannak olyan interaktív felületek, amelyek nem jelenítik meg a Megfelelo jogi figyelmeztetést, akkor az Ön munkájának sem kell.

Egy Lefedett munka egy összeállításban szerepeltetése egy tárolóeszköz vagy terjesztési adathordozó egy kötetén más, különálló és független munkákkal, amelyek természetüknél fogva nem a Lefedett munka bovítményei és amelyek nincsenek egyesítve vele, "kapcsolt gyujteménynek" tekintendo, ha az összeállítás és az eredményül kapott szerzoi jogok nem használhatók arra, hogy korlátozzák az összeállítás felhasználóinak hozzáférését vagy törvényes jogait azon túl, amit az egyes munkák maguk engedélyeznek. Egy Lefedett munka szerepeltetése egy kapcsolt gyujteményben nem jelenti azt, hogy a jelen Licenc a kapcsolt gyujtemény más részeire is vonatkozik.

6. Nem forráskód formátum továbbadása

Egy Lefedett munka tárgykód formátumban is továbbadható a 4. és 5. szakaszok rendelkezéseinek megfeleloen, feltéve, hogy továbbítja a géppel olvasható Vonatkozó forrást is a jelen Licenc keretében, az alábbi módok valamelyikén:

a) Továbbadja a tárgykódot fizikai termékként vagy abban megtestesítve (beleértve a fizikai terjesztési adathordozót), és vele együtt a Vonatkozó forrást rögzítetten, egy tartós, a szoftverterjesztéshez jellemzoen használt fizikai adathordozón.

b) Továbbadja a tárgykódot fizikai termékként vagy abban megtestesítve (beleértve a fizikai terjesztési adathordozót), és mellé írásban vállalja, hogy legalább három évig, de addig, amíg tartalékalkatrészeket vagy vásárlói támogatást nyújt a termék adott modelljéhez, mindenképpen érvényes, bárkinek, aki rendelkezik a tárgykóddal, vagy

(1) biztosítja a Vonatkozó forrást a jelen Licenc által lefedett termék minden szoftverének egy tartós, a szoftvercseréhez jellemzoen használt fizikai adathordozón, nem nagyobb összegért, mint az Önnek a forrás fizikai továbbításával kapcsolatos ésszeru költségei, vagy

(2) ingyenesen elérhetové teszi a Vonatkozó forrást egy hálózati kiszolgálón lemásolás céljára.

c) Továbbadja a tárgykód egyedi példányait egy, a Vonatkozó forrás biztosításáról szóló írásos ajánlattal együtt. Ezt az alternatívát csak esetlegesen és nem kereskedelmi célból engedélyezett, és csak akkor, ha a tárgykódot egy ilyen ajánlattal együtt kapta, a 6b. szakasznak megfeleloen.

d) Továbbadja a tárgykódot úgy, hogy hozzáférést biztosít egy meghatározott helyen (ingyenesen vagy díj ellenében), és ezzel egyenértéku hozzáférést biztosít a Vonatkozó forráshoz ugyanott, ugyanolyan módon, további díj felszámítása nélkül. Nem kell kötelezni a fogadó feleket arra, hogy a Vonatkozó forrást is lemásolják a tárgykóddal együtt. Ha a tárgykód másolására szolgáló hely egy hálózati kiszolgáló, akkor a Vonatkozó forrás lehet egy másik kiszolgálón (amelyet üzemeltethet Ön vagy egy harmadik fél), amely egyenértéku másolási lehetoségeket biztosít, feltéve, hogy Ön világos útmutatást ad a tárgykód mellett, hogy hol található a Vonatkozó forrás. Függetlenül attól, hogy mely kiszolgálón található a Vonatkozó forrás, az Ön kötelessége marad annak biztosítása, hogy az elérheto legyen mindaddig, amíg ezeknek a kötelezettségeknek eleget kell tennie.

e) Továbbadja a tárgykódot egyenrangú (peer-to-peer) átviteli megoldással, feltéve, hogy értesíti a többi egyenrangú felet, hogy a munka tárgykódja és Vonatkozó forrása a nyilvánosság számára ingyenesen biztosított, a 6d. szakasznak megfeleloen.

A tárgykód olyan elválasztható részét, amelynek forráskódja ki van hagyva a Vonatkozó forrásból, mint Rendszerkönyvtár, nem kötelezo együtt továbbadni a munka tárgykódjával.

"Felhasználói terméknek" tekintjük

(1) a "fogyasztói termékeket", ami minden olyan kézzelfogható személyes tulajdont jelent, amelyet normálisan személyes, családi vagy háztartási célokra használnak, illetve

(2) bármi olyat, amit lakásban történo felhasználásra terveztek vagy értékesítettek.

Annak eldöntésekor, hogy egy adott termék fogyasztói termék-e, a kétséges esetekben az elterjedés mértének javára kell dönteni. Egy adott felhasználó által megkapott egy adott termék esetében a "normál használat" a szokásos vagy általános használatát jelenti a termék kategóriájának megfeleloen, függetlenül az adott felhasználó állapotától, vagy attól, hogy az adott felhasználó milyen módon használja a terméket, várja el vagy várják el tole a termék használatát. Egy termék fogyasztói termék, függetlenül attól, hogy a terméknek van-e lényeges kereskedelmi, ipari vagy nem fogyasztói felhasználási módja, kivéve, ha az ilyenek a termék egyetlen lényeges használati módját jelentik.

Egy Felhasználói termék "Telepítési információi" magában foglalják az összes módszert, eljárást, feljogosítási kulcsot vagy egyéb információt, amely az adott Felhasználói termékben a Lefedett munka Vonatkozó forrásának egy módosított változatának telepítéséhez és futtatásához szükséges. Az információ elégséges kell, hogy legyen ahhoz, hogy a módosított tárgykód további muködését semmilyen esetben sem akadályozza meg vagy hátráltassa csak azért, mert a módosítás megtörtént.

Ha a jelen szakaszban tárgyalt munka tárgykódját egy Felhasználói termékben, azzal együtt, vagy kifejezetten az abban történo felhasználásra kerül továbbadásra, és ez egy olyan ügylet keretében történik, amelynek során a Felhasználói termék birtokviszonya és használati joga örökre vagy egy meghatározott idore a fogadó fél tulajdonába kerül (függetlenül attól, hogy hogyan van jellemezve ez az ügylet), akkor a jelen szakasz értelmében továbbadott Vonatkozó forráshoz mellékelni kell a Telepítési információkat. Ez a kötelezettség nem érvényes, ha sem Ön, sem más harmadik fél nem képes arra, hogy a módosított tárgykódot telepítse a Felhasználói termékre (például a munka ROM-ba lett telepítve).

A Telepítési információk biztosításának kötelezettsége nem foglal magában kötelezettséget támogatási szolgáltatás, garancia vagy frissítések további biztosításához az olyan munkákhoz, amelyet a fogadó fél módosított vagy telepített, illetve az olyan Felhasználói termékekre, amelyben módosította vagy telepítette. A hálózati hozzáférés letiltható, ha a módosítás maga lényegesen és hátrányosan befolyásolja a hálózat muködését, vagy megsérti a hálózati kommunikáció szabályait vagy protokolljait.

Az olyan munkákhoz, amelyet a fogadó fél módosított vagy telepített, illetve az olyan Felhasználói termékekre, amelyben módosította vagy telepítette, a Telepítési információk biztosításának kötelezettsége nem foglal magában kötelezettséget támogatási szolgáltatás, garancia vagy frissítések további biztosításához. A hálózati hozzáférés letiltható, ha a módosítás maga lényegesen és hátrányosan befolyásolja a hálózat muködését, vagy megsérti a hálózati kommunikáció szabályait vagy protokolljait.

A továbbadott Vonatkozó források és a biztosított Telepítési információk a jelen szakasszal összhangban nyilvánosan dokumentált formátumban kell, hogy legyenek (és egy implementációnak a nyilvánosság rendelkezésére kell állnia forráskód formájában), és nem szabad, hogy speciális jelszót vagy kulcsot kérjen a kicsomagoláshoz, olvasáshoz vagy másoláshoz.

7. További feltételek

A "További engedélyek" az olyan feltételek, amelyek a jelen Licenc feltételeit egészítik ki úgy, hogy kivételeket tesznek egy vagy több feltétellel kapcsolatban. A teljes Programra alkalmazható További engedélyeket úgy tekintjük, mintha szerepelnének a jelen Licencben, az alkalmazható törvénynek megfelelo maximális mértékben. Ha a További engedélyek csak a Program egy részére vonatkoznak, úgy az a rész külön is használható azon engedélyeknek megfeleloen, de a teljes Programra a jelen Licenc marad érvényes, a További engedélyektol függetlenül.

Egy Lefedett munka példányának továbbadásakor Ön saját belátása szerint eltávolíthat További engedélyeket az adott példányból, vagy annak bármely részébol. (A További engedélyek lehetnek úgy megírva, hogy megkövetelik a saját eltávolításukat, ha módosítja a munkát.) El is helyezhet További engedélyeket az Ön által a Lefedett munkához adott anyagokon, amelyekre vonatkozóan Ön rendelkezik a megfelelo szerzoi jogi engedéllyel, vagy jogosult azt megadni.

A jelen Licenc többi rendelkezésének ellenére, az olyan anyagokra vonatkozóan, amelyeket Ön ad a Lefedett munkához, Ön (amennyiben az anyag szerzoi jogának tulajdonosai ezt engedélyezik), kiegészítheti a jelen Licenc feltételeit az alábbiakkal:

a) a garancia elutasítása vagy a felelosség korlátozása a jelen Licenc 15. és 16. szakaszától eltéro módon; vagy

b) meghatározott jogi figyelmeztetések vagy szerzoi megjelölések megorzésének megkövetelése az anyagban, vagy az oket tartalmazó munka által megjelenített Megfelelo jogi figyelmeztetésben; vagy

c) az anyag eredetérol szóló hamis közlés megtiltása, vagy annak megkövetelése, hogy az ilyen anyagok módosított változatait ésszeru módon meg kelljen jelölni az eredeti változattól eltéronek; vagy

d) annak korlátozása, hogy az anyag licencadóinak vagy szerzoinek nevét reklámként használják; vagy

e) a védjegytörvény hatálya alá eso jogok megadásának visszautasítása egyes márkanevek, védjegyek vagy szolgáltatási védjegyek használatával kapcsolatban; vagy

f) kártalanítás megkövetelése az anyag licencadói és szerzoi számára mindazoktól, akik szerzodésben foglalt felelosségvállalással továbbadják az anyagot (vagy annak módosított változatait), minden olyan szerzodéses felelosségre vonatkozóan, amely közvetlenül érintheti a licencadókat és a szerzoket.

Minden egyéb, nem engedélyezo további feltétel "további szigorításnak" tekintendo a 10. szakasz jelentésén belül. Ha a Program a megkapott formájában, vagy annak bármely része figyelmeztetést tartalmaz, amely kijelenti, hogy rá a jelen Licenc és egy további szigorító feltétel vonatkozik, akkor ezt a feltételt Ön eltávolíthatja. Ha a licencdokumentum további szigorítást tartalmaz, de engedi a továbblicencelést vagy továbbítást a jelen Licenc keretében, akkor Ön bovítheti az ilyen licencdokumentum feltételeivel szabályozott Lefedett munka anyagát, feltéve, hogy a további szigorítás nem marad érvényben a továbblicencelés vagy továbbítás után.

Ha egy Lefedett munka feltételeit bovíti a jelen szakasz eloírásainak megfeleloen, akkor el kell helyeznie a vonatkozó forrásfájlokban a fájlokra vonatkozó kiegészíto feltételeket, vagy egy figyelmeztetést, amely jelzi, hogy hol találhatók az alkalmazható feltételek.

A további feltételek, akár megengedok, akár nem engedélyezok, szerepelhetnek egy külön írott licenc formájában, vagy felsorolhatók kivételekként; a fenti követelmények mindkét esetben érvényesek.

8. Megszunés

Ön kizárólag a jelen Licencben kifejezetten meghatározott módon jogosult terjeszteni és módosítani a Lefedett munkákat. Minden egyéb terjesztési vagy módosítási kísérlet érvénytelen és automatikusan megszünteti az Önnek a jelen Licenc keretében megadott jogait (beleértve a 11. szakasz harmadik bekezdésének megfeleloen megadott szabadalmi licenceket is).

Ha azonban teljesen megszünteti a jelen Licenc megsértését, akkor az Önnek egy adott szerzoijog-tulajdonostól származó licence visszaállításra kerül

(a) ideiglenesen, hacsak és amíg a szerzoijog-tulajdonos kifejezetten és véglegesen meg nem szünteti az Ön licencét, vagy

(b) tartósan, ha a szerzoijog-tulajdonos nem értesíti Önt a jogsértésrol valamilyen ésszeru módon a megszunés után 60 nappal.

Ezenfelül, az Önnek egy adott szerzoijog-tulajdonostól származó licence véglegesen visszaállításra kerül, ha a szerzoijog-tulajdonos értesíti Önt a jogsértésrol valamilyen ésszeru módon, ez az elso alkalom, hogy a jelen Licenc megsértésérol (bármilyen munkával kapcsolatban) figyelmeztetést kapott az adott szerzoijog-tulajdonostól, és ha a jogsértéseket a figyelmeztetés kézhez kapása után 30 napon belül orvosolja.

Az Ön jogainak a jelen szakasz értelmében megszunése nem jelenti azt, hogy azon felek licencei is megszunnek, akik példányokat vagy jogokat kaptak Öntol a jelen Licenc keretében. Ha az Ön jogai megszuntek, és nem lettek véglegesen visszaállítva, akkor Ön nem jogosult új licenceket kapni ugyanarra az anyagra vonatkozóan a 10. szakasz szerint.

9. Nem kötelezo az elfogadás a példányok birtoklásához

Önnek nem kötelezo elfogadnia a jelen Licencet ahhoz, hogy megkapja vagy futtassa a Program egy példányát. Egy Lefedett munka mellékes terjesztése, amely kizárólag egyenrangú átvitel használatának következménye abból a célból, hogy megszerezzen egy példányt, szintén nem igényel elfogadást. A Lefedett munka terjesztését és módosítását azonban a jelen Licencen kívül semmi más nem engedélyezheti. Ezek a muveletek a szerzoi jog megsértésének számítanak, ha nem fogadja el a jelen Licencet. Éppen ezért egy Lefedett munka módosításával vagy terjesztésével Ön jelzi, hogy elfogadta a jelen Licencet.

10. További fogadók automatikus licencelése

Egy Lefedett munka minden egyes továbbadásakor a fogadó fél automatikusan megkapja az eredeti licenctulajdonosoktól a licencet a munka futtatására, módosítására és terjesztésére, a jelen Licenc feltételei mellett. Ön nem felelos azért, hogy harmadik felek betartsák a jelen Licenc rendelkezéseit.

"Entitástranzakciónak" nevezzük az olyan tranzakciót, amely átadja egy szervezet vagy a szervezet összes vagyontárgyának az irányítását, illetve feloszt vagy összeolvaszt szervezeteket. Amennyiben egy Lefedett munka terjesztése Entitástranzakcióból származik, úgy a tranzakcióban résztvevo minden fél, amely kap a munkából egy példányt, megkapja az összes licencet is, amellyel a fél jogelodje az elozo bekezdés értelmében rendelkezett vagy megadhatott, valamint a jogosultságot az érdekelt jogelod munkájának Vonatkozó forrásának birtoklására, amennyiben a jogelod azzal rendelkezik vagy ésszeru erofeszítésekkel megszerezheti.

Ön nem tehet további szigorításokat a jelen Licenc keretében megadott vagy jóváhagyott jogok gyakorlására vonatkozóan. Például nem számíthat fel licencdíjat, jogdíjat, vagy egyéb díjakat a jelen Licencben megadott jogok gyakorlásáért, és nem indíthat keresetet (beleértve egy per ellen- vagy keresztkereseteit is) azt állítva, hogy bármilyen szabadalmi igénypont meg lett sértve a Program eloállításával, használatával, értékesítésével, értékesítésre felkínálásával, illetve a Program vagy annak egy részének importálásával.

11. Szabadalmak

"Közremuködo" az a szerzoijog-tulajdonos, aki engedélyezi a jelen Licenc keretében a Program vagy egy olyan munka használatát, amelyen a Program alapul. Az így licencelt munka a közremuködo "közremuködoi változata".

A közremuködo "alapveto szabadalmi igénypontjai" a közremuködo által birtokolt vagy szabályozott összes igénypont, akár azok, amelyek már a birtokában vannak, vagy azok, amelyeknek ezután jut a birtokába, és amelyet valamilyen módon megsértene a közremuködoi változatnak a jelen Licenc alapján engedélyezett eloállítása, használata vagy értékesítése. Nem tartoznak azonban ide az olyan igénypontok, amelyek megsértése csak a közremuködoi változat további módosításának eredményeképpen állna elo. A jelen meghatározás céljaira a "szabályozás" alatt a szabadalom további licenceinek a jelen Licenc követelményeinek eloírásaival összhangban megadásának jogát értjük.

Minden közremuködo egy nem kizárólagos, az egész világra kiterjedo, jogdíjmentes szabadalmi licencet biztosít Önnek az o saját alapveto szabadalmi igénypontjaival kapcsolatban ahhoz, hogy Ön eloállíthassa, felhasználhassa, értékesíthesse, értékesítésre felkínálhassa, importálhassa és egyéb módokon futtassa és terjeszthesse az o közremuködoi változatának tartalmát.

A következo három bekezdésben a "szabadalmi licenc" minden olyan kifejezett megállapodásra vagy elkötelezettségre vonatkozik elnevezésétol függetlenül, amely egy szabadalom nem érvényesítésérol szól (tehát például egy kifejezett engedély egy szabadalom alkalmazására, vagy egy szövetség a szabadalomsértések miatti perek elkerülésérol). Egy ilyen szabadalmi licenc "megadása" egy fél számára egy megállapodást vagy kötelezettségvállalást jelent arra nézve, hogy nem érvényesítenek a fél ellen szabadalmat.

Ha egy olyan Lefedett munkát ad tovább, amelyrol tudott, hogy függ egy bizonyos szabadalmi licenctol és a munka Vonatkozó forrása nem érheto el mindenki számára ingyenesen, a jelen Licenc feltételeinek megfelelo lemásolásra egy nyilvánosan elérheto hálózati kiszolgálón vagy más, készen elérheto módon, akkor

(1) a Vonatkozó forrást elérhetové kell tennie, vagy

(2) meg kell fosztania magát az adott munkára vonatkozóan a szabadalmi licenc elonyeitol, vagy

(3) meg kell szerveznie, a jelen Licenc követelményeivel összhangban, hogy kiterjessze a szabadalmi licencet a további fogadó felekre.

A "tudott, hogy függ" alatt azt értjük, hogy Ön ténylegesen tudja, hogy a szabadalmi licenc hiányában az a tény, hogy Ön továbbítja a Lefedett munkát az országban, vagy ha azok használják a Lefedett munkát az országban, akik Öntol kapják, egy vagy több azonosítható, Ön által jogosnak vélt érvényes szabadalmat sért az adott országban.

Ha egyetlen ügylet vagy megállapodás értelmében vagy azzal kapcsolatban Ön továbbadja vagy terjeszti a Lefedett munkát, és megadja a szabadalmi licencet a Lefedett munkát fogadó felek számára, továbbá engedélyezi számukra a Lefedett munka egy adott példányának használatát, terjesztését, módosítását vagy továbbadását, akkor a megadott szabadalmi licenc automatikusan kiterjesztésre kerül a Lefedett munka és a rajta alapuló összes munka minden fogadójára.

Egy szabadalmi licenc "megkülönbözteto", ha a terjedelmében nem tartalmazza a jelen Licenc által kifejezetten megadott egy vagy több jogot, ha megtiltja azok gyakorlását, vagy feltétele az ilyen jogok legalább egyikének nem gyakorlása. Tilos a Lefedett munka továbbítása, ha Ön egy olyan megállapodásban résztvevo egyik fél egy szoftverterjesztéssel foglalkozó harmadik féllel együtt, amelynek keretében Ön fizet a harmadik fél számára a munka továbbításának tevékenysége alapján, és amelynek keretében a harmadik fél mindazon felek számára, akik Öntol megkapják a Lefedett munkát, egy megkülönbözteto szabadalmi licencet ad

(a) a Lefedett munka Ön által továbbított példányaival (vagy az e példányokról készült másolatokkal) kapcsolatban, vagy

(b) elsodlegesen a Lefedett munkát tartalmazó meghatározott termékekre és összeállításokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban, kivéve, ha 2007. március 28. elott kötötték a szerzodést vagy kapta meg a szabadalmi licencet.

A jelen Licenc semmilyen része nem értelmezheto úgy, hogy kizárja vagy korlátozza bármely beleértett licencet vagy egyéb jogsértés elleni védelmet, amelyek egyébként az Ön rendelkezésére állnak az alkalmazható szabadalmi törvények értelmében.

12. Mások szabadsága nem adható fel

Ha bármilyen okból (akár bírósági határozat, akár megállapodás, akár bármi más eredményeképp) olyan feltételeknek kell megfelelnie, amelyek ellentétesek a jelen Licenc feltételeivel, az nem menti fel Önt a jelen feltételek figyelembe vétele alól. Ha egy Lefedett munka továbbítása nem lehetséges a jelen Licenc és az egyéb vonatkozó feltételek kötelezettségeinek együttes betartásával, akkor tilos a továbbadás. Ha például egy szabadalmi szerzodés nem engedi meg egy program jogdíj nélküli továbbterjesztését azok számára, akik közvetve vagy közvetlenül megkapják, akkor az egyetlen módja, hogy eleget tegyen valaki mindkét feltételnek, az, hogy eláll a Program továbbadásától.

13. Együttes használat a GNU Affero General Public License-szel

A jelen Licenc bármely rendelkezésétol függetlenül Ön jogosult bármely Lefedett munkát egyetlen, egyesített munkává összeszerkeszteni vagy egyesíteni egy olyan munkával, amelyre a GNU Affero General Public License 3. változata érvényes, és azt továbbadni. A jelen Licenc feltételei továbbra is érvényesek maradnak arra a részre, ami a Lefedett munka, de a GNU Affero General Public License 13. szakaszának speciális, a hálózaton keresztüli interakcióra vonatkozó követelményei az egyesített munkára érvényesek.

14. A jelen Licenc felülvizsgált változatai

A Free Software Foundation idorol idore kiadja a General Public License felülvizsgált és/vagy újabb változatait. Ezek az újabb dokumentumok az elozoek szellemében készülnek, de részletekben különbözhetnek, hogy új problémákat vagy aggályokat is kezeljenek.

A dokumentum minden változata egy megkülönbözteto verziószámmal ellátva jelenik meg. Ha a program szerzoi jogi megjegyzésében egy bizonyos, "vagy annál újabb" verzió van megjelölve, akkor lehetoség van akár a megjelölt, vagy a Free Software Foundation által kiadott késobbi verzióban leírt feltételek követésére. Ha nincs ilyen megjelölt verzió, akkor lehetoség van a Free Software Foundation által valaha kibocsátott bármelyik verzió alkalmazására.

Ha a Program azt írja elo, hogy egy meghatalmazott döntheti el, hogy a GNU General Public License melyik változatát lehessen használni, akkor az adott meghatalmazottnak egy adott verzióról szóló nyilvános átvételi nyilatkozata véglegesen meghatározza, hogy melyik verziót kell a Programhoz választani.

A késobbi licencváltozatokban elofordulhatnak további vagy eltéro engedélyek. Semmilyen szerzore vagy szerzoijog-tulajdonosra nem mérhetok azonban további kötelezettségek amiatt, hogy Ön egy késobbi változatot választ.

15. Garanciavállalás hiánya

AZ ALKALMAZHATÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTJUK A PROGRAMHOZ A GARANCIA BIZTOSÍTÁSÁT. AMENNYIBEN A SZERZOI JOGOK TULAJDONOSAI ÍRÁSBAN MÁSKÉNT NEM NYILATKOZNAK, A PROGRAM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL KIADÁSRA, MINDENFÉLE GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA VAGY ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A PROGRAM MINOSÉGÉBOL ÉS MUKÖDÉSÉBOL FAKADÓ ÖSSZES KOCKÁZAT A FELHASZNÁLÓT TERHELI. HA A PROGRAM HIBÁSAN MUKÖDIK, A FELHASZNÁLÓNAK MAGÁNAK KELL VÁLLALNIA A JAVÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES MINDEN KÖLTSÉGET.

16. Felelosség korlátozása

A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ELOÍRÁSAIT VAGY AZ ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁST KIVÉVE, A SZERZOI JOGOK SEMELYIK TULAJDONOSA, SEM MÁSOK AKIK MÓDOSÍTOTTÁK ÉS/VAGY TERJESZTETTÉK A PROGRAMOT A FENTIEKNEK MEGFELELOEN, NEM TEHETOK FELELOSSÉ A KÁROKÉRT, BELEÉRTVE MINDEN ÁLTALÁNOS, SPECIÁLIS, VÉLETLEN, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, AMELY A PROGRAM HASZNÁLATÁBÓL VAGY A HASZNÁLAT MEGAKADÁLYOZÁSÁBÓL SZÁRMAZIK (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ADATVESZTÉST, A HELYTELEN ADATFELDOLGOZÁST, AZ ÖN VAGY HARMADIK FELEK VESZTESÉGEIT, VALAMINT A MÁS PROGRAMOKKAL VALÓ HIBÁS EGYÜTTMUKÖDÉST), MÉG AKKOR SEM, HA EZEN FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK.

17. A 15. és 16. szakaszok értelmezése

Amennyiben a fenti garanciaelutasítást és felelosségkorlátozást teljes egészében nem engedélyezik a helyi törvények, úgy a felülvizsgáló bíróságoknak azt a helyi törvényt kell alkalmazniuk, amely legközelebb áll a Programmal kapcsolatos mindennemu polgári peres felelosség elutasításához, kivéve, ha a Program egy példányához garancia vagy felelosségvállalás van mellékelve díjfizetés ellenében.

FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK VÉGE

Hogyan alkalmazhatók ezek a szabályok egy új programra?

Ha valaki egy új programot készít és szeretné, hogy az a bárki számára a leheto leginkább hasznos legyen, akkor a legjobb módszer, hogy azt szabad szoftverré teszi, megengedve mindenkinek a szabad másolást és módosítást a jelen feltételeknek megfeleloen.

Ehhez a következo megjegyzést kell csatolni a programhoz. A legbiztosabb ezt minden egyes forrásfájl elejére beírni, így közölve leghatásosabban a garancia visszautasítását; ezenkívül minden fájl kell, hogy tartalmazzon egy copyright sort és egy mutatót arra a helyre, ahol a teljes szöveg található. [A gyakorlatban ezt angolul kell megtenni. A magyar fordítást mellékeljük.]


 
Copyright (C) <év>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see .


Ez a program szabad szoftver; terjesztheto illetve módosítható a
Free Software Foundation által kiadott GNU General Public License
dokumentumában leírtak; akár a licenc 3-as, akár (tetszoleges) késobbi
változata szerint.

Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz,
de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA
VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott garanciát is beleértve.
További részleteket a GNU General Public License tartalmaz.

A felhasználónak a programmal együtt meg kell kapnia a GNU General
Public License egy példányát; ha mégsem kapta meg, akkor
tekintse meg a oldalon.

 

A programhoz csatolni kell azt is, hogy miként lehet kapcsolatba lépni a szerzovel, elektronikus vagy hagyományos levél küldésével.

Ha a program interaktív, írjon ki a következohöz hasonló rövid üzenetet a program indulásakor:

  Copyright (C) <év>

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

Ehhez a programhoz SEMMILYEN GARANCIA NEM JÁR; a részletekért
írja be a 'show w' parancsot. Ez egy szabad szoftver, bizonyos
feltételek mellett terjesztheto, illetve módosítható; a részletekért
írja be a 'show c' parancsot.

A show w és show c képzeletbeli parancsok, és a GPL megfelelo részeit kell megjeleníteniük. Természetesen a valódi parancsok a show w és show c parancstól különbözhetnek; egy grafikus felületen lehet egy „névjegyablak”.

Ha szükséges, meg kell szerezni a munkáltatótól (ha a szerzo programozóként dolgozik) vagy az iskolától a program szerzoi jogairól való lemondás igazolását. További információ ezzel kapcsolatban, illetve arról, hogyan lehet alkalmazni és betartani a GNU GPL-t, a címen olvasható.

A GNU General Public License nem engedi meg, hogy a program része legyen szellemi tulajdont képezo programoknak. Ha a program egy szubrutinkönyvtár, akkor megfontolhatja, hogy nem célszerubb-e megengedni, hogy szellemi tulajdont képezo alkalmazásokkal is összefuzheto legyen a programkönyvtár. Ha ezt szeretné, akkor a GPL helyett a GNU LGPL-t kell használni. Eloször azonban kérjük, olvassa el a dokumentumot.

Egyetértek a fenti feltételekkel.
 
 
Powered by Phoca Download

Adomány

Ha hasznosnak találod a bővítményeinket, támogasd a fejlesztést, és adományozz egy kisebb összeget! Köszönjük.unregistered template Template by Ahadesign Visit the Ahadesign-Forum and Joomla 1.6 Live Preview